Minimera rån, snatterier och inbrott

Samhället har långsamt blivit brutalare. Det har inneburit att rån, snatterier och inbrott blivit allt vanligare. I kölvattnet av det har allt fler människor känt ett behov av att skydda sig på olika sätt och vis.

Sedan lagen om kamera-övervakning har lättats gällande att det inte längre behövs tillstånd för övervakning av post- och bankkontor och butiker, har intresset för TV- övervakning blivit stort hos nämnda grupper.
För att övervaka en icke offentlig plats behövs inget tillstånd.

En bra början till att minimera eller förhindra rån, snatterier och inbrott är att installera något av våra kameraövervakningssystem.

Våra paket innehåller färgmonitor, färgkamera och videoväxel alt. videohårddisk.System utan digital bildlagring

Exempel på färgkamera

Till videoväxeln kan maximalt 8 kameror anslutas.

Exempel på färgmonitor

 

System med digital bildlagring

Exempel på färgkamera

Videohårddisk med 4 kanaler för bildlagring.

Exempel på färgmonitor